Menu

Obsah činností při tvorbě webu

Nasazení webu na vývojové doméně
Instalace systému
Práce s obsahem
Návrh rozložení textů
Komunikace ohledně obsahu
Volba / úprava fotek (datová, velikostní)
Návrh designu na míru
Plnění obsahem
Příprava ikonek / úpravy loga
Průběžné konzultace dle potřeb
Příprava funkcí (backend)
Kódování designu (frontend)
Tvorba šablon (výpisy produktů, detail produktu, detail stránek, globální hlavičky/patičky, 404 a další)
Tvorba design systému (globální nastavení např. odkazů, formulářů atd.)
Volba vhodných barev / jednotnost designu
Správná sémantická struktura
Volba vhodného fontu / zvolení a nastavení fontů globálně (nastavení pro nové budoucí stránky)
Základní SEO
Instalace pluginů
Příprava dynamických polí
Administrace na míru
Zaškolení
Správná url struktura (struktura webu)
Nasazení měřících kódů
Návrhy na budoucí rozvoj
Nasazení na ostrou doménu
Testování a ladění
Založení případných mailů
Cookie lišta
Popup okna
a další….

Obecné